Městská část Praha 17

44. jednání Rady městské části

ze dne 08.04.2020

Usnesení

Us RMČ 000122/2020

Výpověď pojistné smlouvy č. 8054923110

Rada městské části

1. projednala

důvody výpovědi  pojistné smlouvy č. 8054923110,

2. souhlasí

s výpovědi pojistné smlouvy č. 8054923110,

3. zmocňuje

starostku PhDr. Jitku Synkovou k podpisu výpovědi pojistné smlouvy č. 8054923110,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu Odboru správy obecního majetku postupovat dle usnesení RMČ.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF