Městská část Praha 17

71. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000122/2013

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce "Poskytování právních služeb"

Rada městské části

1. se seznámila
s textem výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce "Poskytování právních služeb"
2. schvaluje
text výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce "Poskytování právních služeb" a nemá k jejímu znění připomínek
3. ukládá
Mgr. Černému zabezpečit příslušné úkony.
  1. , Kancelář starosty

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF