Městská část Praha 17

71. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000116/2013

Aktualizace vyhlášky č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

Rada městské části

1. bere na vědomí

znění návrhu aktualizace vyhlášky č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

2. žádá

o doplnění seznamu prostranství na níchž je zakázáno požívání alkoholických nápojů o náaledující prostranství:

  • Prostranství u obchodního domu OVUS, MAKOVSKÉHO 1329 a 1349, včetně zastávky MHD a prostoru pod mostní konstrukcí ulice Slánská.
  • Prostranství, včetně přilehlého parkoviště u obchodního domu BILLA, Skuteckého 49/3
  • Prostor okolí církevní stavby a parku s pietním místem, vymezený ulicemi Karlovarská, Zličínská, Zbečenská, Řepská
3. ukládá
předat v rámci  připomínkového řízení úplné navrhované znění přílohy projednávané vyhlášky týkající se území MČ Praha 17
  1. , Kancelář tajemníka Termín: 08.05.2013

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF