Městská část Praha 17

71. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000112/2013

Výběrové řízení "Studie proveditelnosti domova s pečovatelskou službou v Praze - Řepích"

Rada městské části

1. projednala
vypsání výběrového řízení "Studie proveditelnosti domova s pečovatelskou službou v Praze - Řepích", 
2. schvaluje
vypsání výběrového řízení "Studie proveditelnosti domova s pečovatelskou službou v Praze - Řepích",
3. ukládá
vedoucímu OSOM zajistit plnění usnesení.
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF