Městská část Praha 17

71. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000111/2013

Vypsání veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě

Rada městské části

1. projednala
vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku  s názvem "Projekt MČ Praha 17:  Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Zajištění projektové dokumentace a inženýrská činnost" na služby zadanou jako nadlimitní dle §12 odst.1 v otevřeném řízení dle §27 zákona č.137/2006 Sb. v aktuálním znění a jmenování komise pro posouzení  a hodnocení nabídek.
2. schvaluje
vypsání zadávacího řízení a  jmenování komise dle přílohy
3. ukládá

firmě GORDION s.r.o zajistit ve spolupráci s OŠK a Mgr. Černým vše potřebné, starostce podpis zadávací dokumentace a jmenování komise

 1. Mgr. Daniel Černý, Právník úřadu
  zajištění dalších kroků
 2. , Odbor školství a kultury
  zajištění zveřejnění na webu a zasedání komise
 3. Ing. Milena Michlová, Vedoucí odboru ekonomického
  seznámení s usnesením a materiálem v návaznosti na úkony v ekonomické oblasti
 4. Bc. Jitka Synková, Starostka MČ Praha 17
  podpis zadávací dokumentace a jmenování komise

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF