Městská část Praha 17

71. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000109/2013

Žádost o snížení měsíční splátky

Rada městské části

1. projednala
žádost XXXXXX XXXXXXX, Bazovského 1118 o snížení měsíční splátky 3.000,- Kč, stanovené ve splátkové dohodě uzavřené formou exekutorského zápisu ze dne 1.8.2012, na 1.000,- Kč
2. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit
snížení měsíční splátky 3.000,- Kč, stanovené ve splátkové dohodě uzavřené formou exekutorského zápisu mezi XXXXXXX XXXXXXXX, Bazovského 1118 a Městskou částí Praha 17 dne 1.8.2012, na 1.000,- Kč
3. ukládá
předložit materiál k projednání ZMČ
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF