Městská část Praha 17

71. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000101/2013

Krátkodobá výpůjčka části pozemku parc.č. 1504/1 pro tři cyklistické závody ve dnech 1. - 2. 6. 2013. Pozemek je ve správě MČ Praha 17, k.ú. Řepy.

Rada městské části

1. projednala
žádost Mgr. V. Zapletala o krátkodobou výpůjčku části pozemku parc.č. 1504/1 pro pořádání tří cyklistických závodů. 
2. schvaluje

výpůjčku části pozemku parc. č. 1504/1 za účelem pořádání tří cyklistických závodů Pražský MTB pohár 2013, Český pohár MTB 2013 a King of Prague BMX 2013 – Velká cena MČ Prahy 17 ve dnech 1. – 2. 6. 2013 vždy od 9:00 do 18:00 hod. s podmínkou, že trať závodu nezasáhne do chráněného území „Řepská step“ a pozemek parc.č. 1504/1 bude po ukončení závodů uveden do řádného stavu na náklady žadatele.

3. ukládá
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení a informovat žadatele
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF