Městská část Praha 17

42. jednání Rady městské části

ze dne 11.03.2020

Usnesení

Us RMČ 000090/2020

Uzavření ZUŠ Blatiny v souvislosti s mimořádným opatřením k prevenci šíření nákazy koronavirem

Rada městské části

1. se seznámila

s informacemi vedoucími k návrhu na uzavření ZUŠ Blatiny, Praha 6 - Řepy, Španielova 50/1124

2. schvaluje

uzavření ZUŠ Blatiny,Praha 6 - Řepy, Španielova 50/1124 do odvolání mimořádného opatření k zajištění prevence nákazou koronavirem vládou ČR

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF