Městská část Praha 17

10. jednání Rady městské části

ze dne 13.03.2019

Usnesení

Us RMČ 000085/2019

„MŠ Bendova 1123/1, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce topného systému“

Rada městské části

1. projednala
  1. vypsání výzvy dle § 27 b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na zakázku malého rozsahu v otevřeném řízení„MŠ Bendova 1123/1, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce topného systému“ - stavební práce
  2. rozsah zveřejnění výzvy - na úřední desce a profilu zadavatele
2. rozhodla
  1. o vypsání výzvy dle § 27 b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na zakázku malého rozsahu v otevřeném řízení„MŠ Bendova 1123/1, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce topného systému“ - stavební práce
  2. o rozsahu zveřejnění výzvy - na úřední desce a profilu zadavatele
3. zmocňuje

p. starostku k podpisu výzvy k podání nabídek

4. ukládá

OÚRI zajistit potřebné

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  seznámit s usnesením

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF