Městská část Praha 17

42. jednání Rady městské části

ze dne 11.03.2020

Usnesení

Us RMČ 000081/2020

Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru ordinace lékaře č.305 ve 2. podlaží objektu čp. 1221, Socháňova ulice, Praha 6 - Řepy.

Rada městské části

1. se seznámila

s uvolněním nebytového prostoru č. 305 - dosud užívaného jako ordinace dětského lékaře,  ve 2. podlaží objektu čp. 1221 Socháňova ulice, Praha 6 - Řepy. Celková plocha pro nájem činí  67,47 m2 (z toho vel. ordinace činí 20,26 m2 a zbylá plocha náleží společným prostorám užívanými ostatními lékaři : čekárna, předsíně, chodby, WC, šatna, sprchový kout, umývárna, kočárkárna, uklidová místnost, izolace). Prostor bude uvolněn 30. 4. 2020,

2. schvaluje

vyhlášení výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 305 ordinace lékaře  s příslušenstvím o celkové vel. 67,47 m2,  ve. 2 podlaží objektu čp. 1221, Socháňova ulice, Praha 6 - Řepy, za stanovené nájemné ve výši 125,--Kč/m2/měsíc/bez služeb, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF