Městská část Praha 17

42. jednání Rady městské části

ze dne 11.03.2020

Usnesení

Us RMČ 000076/2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. DOT/82/03/000504/2020 - předmětem je poskytnutí grantu formou dotace na neinvestiční náklady (výdaje), související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovou organizací CSZS zřízenou MČ Praha 17.

Rada městské části

1. projednala

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. DOT/82/03/000504/2020 - předmětem je poskytnutí grantu formou dotace na neinvestiční náklady (výdaje), související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovou organizací CSZS zřízenou MČ Praha 17.

2. schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. DOT/82/03/000504/2020 - předmětem je poskytnutí grantu formou dotace na neinvestiční náklady (výdaje), související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovou organizací CSZS zřízenou MČ Praha 17.

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17 PhDr. Jitku Synkovou k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. DOT/82/03/000504/2020 - předmětem je poskytnutí grantu formou dotace na neinvestiční náklady (výdaje), související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovou organizací CSZS zřízenou MČ Praha 17.

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucí OSV postupovat ve smyslu RMČ Praha 17.

Zodpovídá:  Bc. Jana Císařová, Vedoucí odboru sociálních věcí

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF