Městská část Praha 17

42. jednání Rady městské části

ze dne 11.03.2020

Usnesení

Us RMČ 000075/2020

Odměny ředitelů příspěvkových organizací za 2. pololetí 2019

Rada městské části

1. projednala

návrhy odměn ředitelů příspěvkových organizací za 2. pololetí 2019

2. schvaluje

výše odměn vyplácených ředitelům příspěvkových organizací dle příloh

3. ukládá

OŠK písemně informovat vedení organizací.

Zodpovídá:  Mgr. Naděžda Zemanová, Vedoucí odboru školství a kultury
Zodpovídá:  Bc. Jana Císařová, Vedoucí odboru sociálních věcí
  seznámit se s usnesením a informovat ředitele CSZS

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF