Městská část Praha 17

42. jednání Rady městské části

ze dne 11.03.2020

Usnesení

Us RMČ 000074/2020

Přijetí Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2019/0204 o poskytování služeb plavecké školy ve Sportovním centru Řepy

Rada městské části

1. projednala

nutnost změn v poskytování služeb Maternity care s.r.o., způsobených posunem termínu zahájení provozu Spotovního centra Řepy,  zakotvených v Dodatku č.1 ke smlouvě č. 2019/0204

2. schvaluje

Dodatek č.1 ke smlouvě č. 2019/0204 s firmou Maternity care s.r.o., Křivenická 450/21, 181 00 Praha 8, IČ: 29009022

3. zplnomocňuje

starostku PhDr. Jitku Synkovou k podpisu Dodatku č. 1 smlouvy č. 2019/0204 o poskytování služeb

Zodpovídá:  Mgr. Naděžda Zemanová, Vedoucí odboru školství a kultury
  zajistit administraci dodatku smlouvy k poskytování služeb

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF