Městská část Praha 17

42. jednání Rady městské části

ze dne 11.03.2020

Usnesení

Us RMČ 000072/2020

Přerušení provozu v mateřských školách a zajištění náhradního prázdninového provozu mateřských škol MČ Praha 17 v červenci a srpnu 2020

Rada městské části

1. se seznámila

s termínem přerušení provozu mateřských škol a zajištěním náhradního prázdninového provozu v červenci a srpnu 2020

2. souhlasí

1. s přerušením provozu všech mateřských škol ve dnech 20. 7. - 14. 8. 2020 a 31.8.2020

2. s termíny náhradního prázdninového provozu:

     MŠ Socháňova od 7. 7. do 17. 7 .2020

     MŠ Bendova od 17. 8. do 28. 8. 2020

 

3. ukládá

ředitelkám mateřských škol dát na vědomí omezení nebo přerušení provozu zákonným zástupcům dětí nejméně dva měsíce předem a zajistit náhradní prázdninový provoz pro děti docházející do řepských mateřských škol dle rozpisu.

 

Zodpovídá:  Mgr. Naděžda Zemanová, Vedoucí odboru školství a kultury
  zajistí předání usnesení všem ředitelkám mateřských škol

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF