Městská část Praha 17

41. jednání Rady městské části

ze dne 02.03.2020

Usnesení

Us RMČ 000070/2020

Program mimořádného zasedání ZMČ 13 dne 11.3.2020

Rada městské části

1. se seznámila

s návrhem programu 13. mimořádného zasedání ZMČ Praha 17 dne 11.3.2020,

2. schvaluje

navržený program 13. mimořádného  zasedání ZMČ Praha 17 dne 11.3.2020,

3. ukládá

KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF