Městská část Praha 17

40. jednání Rady městské části

ze dne 19.02.2020

Usnesení

Us RMČ 000068/2020

Návrh na uzavření smlouvy o předání práv a povinností stavebníka k realizaci stavebních úprav akce Čistovická – Selských baterií – zvýšená plocha křižovatky, Praha 6 pro Hl.m.Praha v rámci akce BESIP

Rada městské části

1. bere na vědomí

důvodovou zprávu k návrhu na uzavření Smlouvy o předání práv a povinností stavebníka k akci Čistovická – Selských baterií – zvýšená plocha křižovatky, Praha 6

2. souhlasí

s uzavřením smlouvy s Hlavní město Praha, se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

3. zmocňuje

starostku PhDr. J. Synkovou k podpisu smlouvy dle bodu 2 tohoto usnesení ve znění schváleném kompetentními osobami

Zodpovídá:  Mgr. David Zlatý, Vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
  realizace usnesení
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF