Městská část Praha 17

9. jednání Rady městské části

ze dne 25.02.2019

Usnesení

Us RMČ 000068/2019

Pověření vedením Odboru správy obecního majetku ÚMČ Praha 17

Rada městské části

1. se seznámila

s problematikou procesu výběru a jmenování vedoucího Odboru správy obecního majetku

2. souhlasí

s dočasným pověřením pana Vladimíra Mareše výkonem funkce vedoucího Odboru správy obecního majetku, a to od 1. 3. 2019 do doby řádného jmenování vedoucího OSOM

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF