Městská část Praha 17

9. jednání Rady městské části

ze dne 25.02.2019

Usnesení

Us RMČ 000067/2019

Program mimořádného 5. zasedání ZMČ Praha 17 konaného dne 6. 3. 2019

Rada městské části

1. se seznámila

s návrhem programu mimořádného 5. zasedání ZMČ Praha 17 konaného dne 6. 3. 2019,

2. schvaluje

navržený program mimořádného 5. zasedání ZMČ Praha 17 konaného dne 6. 3. 2019,

3. ukládá

KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF