Městská část Praha 17

9. jednání Rady městské části

ze dne 25.02.2019

Usnesení

Us RMČ 000066/2019

Výroční zpráva za rok 2018

Rada městské části

1. schvaluje

znění výroční zprávy Úřadu městské části Praha 17 za rok 2018,

2. ukládá

KTA zabezpečit zveřejnění v souladu se zákonnými předpisy.

Zodpovídá:  Bc. Michaela Konopasková, Asistent/ka tajemníka Termín: 28.02.2019

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF