Městská část Praha 17

9. jednání Rady městské části

ze dne 25.02.2019

Usnesení

Us RMČ 000065/2019

Revokace usnesení č. 80.3 ze dne 18. 1. 2010 k návrhu na vyhlášení památkové zóny historické části Řep

Rada městské části

1. revokuje

usnesení č. 80.3 ze dne 18.1.2010 k návrhu na vyhlášení památkové zóny historické části Řep,

2. nesouhlasí

s návrhem z roku 2010  na vyhlášení památkové zóny historické části Řep,

3. ukládá

OURI předložit nový návrh památkové zóny se zohledněním současného stavu (do 12/2019).

 

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF