Městská část Praha 17

9. jednání Rady městské části

ze dne 25.02.2019

Usnesení

Us RMČ 000064/2019

Založení korporace na zajištění provozu nově budovaného Sportovního centra Řepy

Rada městské části

1. projednala

založení korporace pro zajištění provozu nově budovaného sportovního centra, její hospodářskoprávní formu, název, sídlo, výši vkladu a základního kapitálu, prvního jednatele, 

 

2. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit

založení společnosti s ručením omezeným s názvem Zdravá Sedmnáctka, s.r.o. se sídlem Praha 6 - Řepy, Žalanského 291/12b, s výší základního kapitálu ve výši vkladu 100.000,- Kč, jejímž jediným společníkem je Městská část Praha 17 a prvním jednatelem místostarosta Jaroslav Bíro, 

3. schvaluje

sídlo nově zřizované korporace Zdravá Sedmnáctka, s.r.o. na adrese zakladatele a jediného společníka, a to Praha 6 - Řepy, Žalanského 291/12b, PSČ 163 02;

jmenuje prvním jednatelem nově zřizované korporace Zdravá Sedmnáctka, s.r.o. pana Jaroslava Bíra, nar. ........, bytem ........................................................., který se jmenováním vyslovil svůj souhlas;

stanoví výši základního kapitálu korporace Zdravá Sedmnáctka, s.r.o. ve výši vkladu zakladatele a jediného společníka Městské části Praha 17 v částce 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých), 

 

4. ukládá

právnímu oddělení předložit zakládací listinu ke schválení do nejbližšího zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 17.

Zodpovídá:  Ing. ThDr. PhDr. PhDr. JUDr. JUDr Leo Salvet, Ph.D., DBA, Vedoucí právního oddělení Termín: 28.02.2019
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  Na vědomí

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF