Městská část Praha 17

40. jednání Rady městské části

ze dne 19.02.2020

Usnesení

Us RMČ 000059/2020

Výroční zpráva za rok 2019

Rada městské části

1. schvaluje

znění výroční zprávy Úřadu městské části Praha 17 za rok 2019,

2. ukládá

KTA zabezpečit zveřejnění v souladu se zákonnými předpisy.

Zodpovídá:  Bc. Petr Loučka, Tajemník úřadu Termín: 29.02.2020

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF