Městská část Praha 17

40. jednání Rady městské části

ze dne 19.02.2020

Usnesení

Us RMČ 000058/2020

Připojení MČ Praha 17 k distribuci "Seniorské obálky" na základě spolupráce s projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň Ministerstva práce a sociálních věcí.

Rada městské části

1. projednala

návrh připojení MČ Praha 17 k distribuci "Seniorské obálky" na základě spolupráce s projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň Ministerstva práce a sociálních věcí.

2. schvaluje
  • připojení MČ Praha 17 k distribuci "Seniorské obálky" na základě spolupráce s projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň Ministerstva práce a sociálních věcí
  • udělení záštity MČ Praha 17 nad osvětovou kampaní tohoto projektu starostkou PhDr. Jitkou Synkovou a radní pro sociální oblast Ing. Jaroslavou Šimonovou
3. ukládá

radní pro sociální oblast ve spolupráci s vedoucí OSV zajistit realizaci připojení MČ Praha 17 k distribuci "Seniorské obálky".

Zodpovídá:  Bc. Jana Císařová, Vedoucí odboru sociálních věcí

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF