Městská část Praha 17

40. jednání Rady městské části

ze dne 19.02.2020

Usnesení

Us RMČ 000057/2020

Žádost CSZS o souhlas s vyřazením nepoužitelného majetku.

Rada městské části

1. projednala

žádost CSZS o souhlas s vyřazením nepoužitelného majetku.

2. schvaluje

žádost CSZS o souhlas s vyřazením nepoužitelného majetku a uděluje souhlas s vyřazením nepoužitelného majetku dle seznamu.

3. ukládá

vedoucí OSV informovat žadatele CSZS o výsledku jednání.

Zodpovídá:  Bc. Jana Císařová, Vedoucí odboru sociálních věcí

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF