Městská část Praha 17

40. jednání Rady městské části

ze dne 19.02.2020

Usnesení

Us RMČ 000056/2020

Žádost o schválení odpisového plánu CSZS na rok 2020.

Rada městské části

1. projednala

žádost CSZS o schválení odpisového plánu CSZS na rok 2020.

2. schvaluje

žádost CSZS o schválení odpisového plánu CSZS na rok 2020 - dle předložené žádosti.

3. ukládá

vedoucí OSV informovat žadatele CSZS o výsledku jednání.

Zodpovídá:  Bc. Jana Císařová, Vedoucí odboru sociálních věcí

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF