Městská část Praha 17

40. jednání Rady městské části

ze dne 19.02.2020

Usnesení

Us RMČ 000055/2020

Program pro podporu kvality výuky jazyků na základních školách "My ve světě - svět u nás" a přijetí daru od PAR

Rada městské části

1. schvaluje

1. vypsání programu "My ve světě - svět u nás" pro jazykové vzdělávání na základních školách zřizovaných MČ Praha 17

2. výši podpory pro dlouhodobé vzdělávací jazykové výjezdy 4 800,- Kč/žák, pro krátkodobé poznávací  výjezdy 600,- Kč/žák, na vzdělávání pedagogů 1000,- Kč/pedagog

3. přijetí daru od zájmového sdružení právnických osob dotčených provozem letiště Praha-Ruzyně PAR ve výši 441 520,- Kč na podporu jazykového vzdělávání dle programu MČ Praha 17 My ve světě - svět u nás,

Zodpovídá:  Mgr. Naděžda Zemanová, Vedoucí odboru školství a kultury
  zajistí vypsání podmínek čerpání z programu My ve světě - svět u nás a administraci smlouvy s PAR

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF