Městská část Praha 17

8. jednání Rady městské části

ze dne 13.02.2019

Usnesení

Us RMČ 000055/2019

Volný byt č. 14, 2+k.k.,ve 3. podlaží, Žufanova čp. 1094, Praha 6 - Řepy k pronájmu

Rada městské části

1. se seznámila

s uvolněním níže uvedeného bytu:

byt č. 14 o vel. 2+k.k. s přísl. ve 3. podlaží domu čp. 1094 Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy. V bytě bude provedena rekonstrukce, byt není určen k odprodeji,

2. schvaluje

předání volného bytu č. 14 o vel. 2+k.k. s přísl., ve 3. podlaží domu čp. 1094 Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy do Majetkové a bytové komise k navržení kandidáta na pronájem  obecního bytu z řad žadatelů vedených v evidenci žádostí o byt,

3. ukládá

vedoucí OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF