Městská část Praha 17

39. jednání Rady městské části

ze dne 05.02.2020

Usnesení

Us RMČ 000053/2020

Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 311 o vel. 37,50 m2 v přízemí domu čp. 1144, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. projednala

nabídky 9 zájemců, zaslané do výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 311 o vel. 37,50 m2 v přízemí domu čp. 1144 v ulici Makovského, Praha 6 - Řepy za stanovené nájemné ve výši 2.746,17 Kč/1m2/rok (bez služeb),

2. schvaluje

- pořadí zájemců: č. 2, č. 10, č. 1                   

- uzavření nájemní smlouvy k prostoru č.311 o vel. 37,50m2 v přízemí domu čp. 1144 v ulici Makovského, Praha 6 - Řepy se zájemcem č. 2, za účelem prodeje zboží "Vše pro zdraví" (balené bylinné čaje, tinktury a doplňky stravy, polštáře, zdravotní obuv, ortopedické a rehabilitační pomůcky, keramika dárky). Nájemní smlouva bude uzavřena  na dobu neurčitou za stanovené nájemné ve výši 2.746,17Kč/m2/rok/bez služeb,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF