Městská část Praha 17

39. jednání Rady městské části

ze dne 05.02.2020

Usnesení

Us RMČ 000052/2020

Rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 302 - sklad v suterénu domu čp. 1166 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy.

Rada městské části

1. se seznámila

s uvolněním nebytového prostoru č. 302 - sklad  o vel. 11,30 m2 v suterénu domu čp. 1166, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy,

2. schvaluje

vyhlášení výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 302 - sklad o vel. 11,30 m2 v suterénu domu čp. 1166, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy, za smluvní nájemné v minimální výši 887,57 Kč/m2/rok/bez služeb, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF