Městská část Praha 17

8. jednání Rady městské části

ze dne 13.02.2019

Usnesení

Us RMČ 000052/2019

Volný byt č. 64, 2+k.k., v 10. podlaží, Jiránkova čp. 1136, Praha 6 - Řepy k pronájmu

Rada městské části

1. se seznámila

s uvolněním níže uvedeného bytu:

byt č. 64 o vel. 2+k.k. s přísl. v 10. podlaží domu čp. 1136 Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy. V bytě bude provedena rekonstrukce, byt není určen k odprodeji,

2. schvaluje

vyhlášení I. kola výběrového řízení na byt č. 64 o vel. 2+k.k. s přísl. v 10. podlaží domu čp. 1136, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy za smluvní nájemné v min. požadované výši 112,- Kč/m2/měsíc/bez služeb,

3. ukládá

vedoucí OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF