Městská část Praha 17

39. jednání Rady městské části

ze dne 05.02.2020

Usnesení

Us RMČ 000051/2020

Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 1502/196 v k. ú. Řepy ve vlastnictví České republiky

Rada městské části

1. projednala

podání žádosti Ministerstvu obrany České republiky, Nám. Svobody 471/4, 161 00 Praha 6, o bezúplatný převod pozemku parc. č. 1502/196 v k. ú. Řepy do vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správy městské části Praha 17,

2. schvaluje

podání žádosti Ministerstvu obrany České republiky, Nám. Svobody 471/4, 161 00 Praha 6,  o bezúplatný převod pozemku parc. č. 1502/196 v k. ú. Řepy do vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správy městské části Praha 17,

3. zmocňuje

starostku městské části Praha 17, PhDr. Jitku Synkovou, k podpisu žádosti,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu OSOM, Ing. Petru Ubrymu, postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF