Městská část Praha 17

8. jednání Rady městské části

ze dne 13.02.2019

Usnesení

Us RMČ 000050/2019

Pravidla pronájmu parkovacích stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova v Městské části Praha 17

Rada městské části

1. projednala

návrh Pravidel pronájmu parkovacích stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova v Městské části Praha 17,

2. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit

Pravidla pronájmu parkovacích stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova v Městské části Praha 17,

3. ukládá

Ing. arch. Michalovi Štěpařovi  - místostarostovi Městské části předložit návrh Pravidel pronájmu parkovacích stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova v Městské části Praha 17 ke schválení na nejbližším zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 17.

Zodpovídá:  Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF