Městská část Praha 17

39. jednání Rady městské části

ze dne 05.02.2020

Usnesení

Us RMČ 000049/2020

Volný byt č.32, 2+k.k., v 5. patře, 6.podlaží, Nevanova čp.1051 , Praha 6 - Řepy k pronájmu

Rada městské části

1. se seznámila

s uvolněním níže uvedeného bytu:

byt č. 32 o vel. 2+k.k. s přísl. v 5. patře, tj. 6. podlaží domu čp. 1051, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy. V bytě byla provedena rekonstrukce. Byt není určen k odprodeji,

2. schvaluje

vyhlášení I. kola výběrového řízení na byt byt č. 32 o vel. 2+k.k. s přísl. v 5. patře, tj. 6. podlaží domu čp. 1051, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy za smluvní nájemné v min. požadované výši 130,- Kč/m2/měsíc/bez služeb,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF