Městská část Praha 17

8. jednání Rady městské části

ze dne 13.02.2019

Usnesení

Us RMČ 000049/2019

Stavba nazvaná "Provozní buňka a chemické WC, elektropřípojka, oplocení s vjezdovými vraty na stávajícím hlídaném parkovišti při ulici Žufanova na pozemcích č. parc. 1234/72 a1234/74, k.ů. Řepy"

Rada městské části

1. se seznámila

s předloženou projektovou dokumentací na stavbu nazvanou "Provozní buňka a chemické WC, elektropřípojka, oplocení s vjezdovými vraty na stávajícím hlídaném parkovišti při ulici Žufanova na parc.č.1234/72 a 1234/74, k.ú. Řepy"

2. souhlasí

 s umístěním a povolením stavby dle předložené projektové dokumentace:

3. ukládá

OURI informovat žadatele

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF