Městská část Praha 17

8. jednání Rady městské části

ze dne 13.02.2019

Usnesení

Us RMČ 000048/2019

Novostavba rodinného domu na pozemku č.parc. 289, 290/1, 290/2 k.ú. Řepy při ulici Augustova v Praze - Řepích

Rada městské části

1. se seznámila

s dokumetací na novostavbu rodinného domu na č.p.289, 290/1, 290/2, k.ú.Řepy při ulici Augustova v Praze - Řepích

2. souhlasí

s navrhovaným stavebním řešením dle předložené projektové dokumentace zpracované projektovým ateliérem BDM Brunnerová, Dostál, Mařík (12/2017)

3. ukládá

OÚRI informovat žadatele

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF