Městská část Praha 17

39. jednání Rady městské části

ze dne 05.02.2020

Usnesení

Us RMČ 000047/2020

Revokace bodu 2 usnesení č.000430/2019 ze dne 27.11.2019

Rada městské části

1. se seznámila

 s důvody revokace bodu 2 usnesení RMČ č. 000430/2019 ze dne 27. 11. 2019,

2. revokuje

bod 2 usnesení RMČ č. 000430/2019 ze dne 27. 11. 2019,

3. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy  k prostoru sloužícímu k podnikání č. 301 (o vel. 13,90 m) - v přízemí domu čp. 1268, Španielova ulice, Praha 6 - Řepy s XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX X X XXXX za účelem provozování kanceláře instalatérské firmy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 1.198,21 Kč/m2/rok.

4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu  tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF