Městská část Praha 17

8. jednání Rady městské části

ze dne 13.02.2019

Usnesení

Us RMČ 000047/2019

Stavba nazvaná "Výstavba bytového domu v ulici Hofbauerova, Praha 17 - Řepy" na pozemcích č.parc. 320/1, 320/2, 320/5, 320/6, 319 a 342/5, k.ú. Řepy západně od ul. Hofbauerova v Praze Řepích

Rada městské části

1. se seznámila

s územní studií na stavbu nazvanou "Výstavba bytového domu v ul. Hofbauerova, Praha 17 - Řepy" na pozemcích č.parc.320/1, 320/2, 320/5, 320/6, 319, 342/5 k.ú. Řepy západně od ul. Hofbauerova v Praze -  Řepích

2. nesouhlasí

s navrženým stavebním záměrem dle předložené územní studie

3. doporučuje

při návrhu stavby respektovat charakter lokality "starých Řep", tedy především zredukovat návrh na 2 nadzemní podlaží + podkroví nebo ustupující podlaží a zmenšit nebo rozdělit objem stavby na dva či více samostatných objektů

4. ukládá

OÚRI informovat žadatele

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF