Městská část Praha 17

8. jednání Rady městské části

ze dne 13.02.2019

Usnesení

Us RMČ 000045/2019

Smlouva o připojení k Distribuční soustavě mezi Městskou částí Praha 17 a společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s.

Rada městské části

1. projednala

návrh  Smlouvy o připojení k Distribuční soustavě mezi Městskou částí Praha 17 a společností Pražská plynárenská Distribuce a. s., člen koncernu Pražská plynárenská , a.s. v rámci projektu výstavby Domu s pečovatelskou službou. Jedná se o pozemky parc. č. 19 a 1434 v k. ú. Řepy.

2. souhlasí

s uzavřením Smlouvy o připojení k Distribuční soustavě mezi MČ Praha 17 a společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. se sídlem U Plynárny 500 , 145 08, Praha 4, IČO: 27403505 , DIČ : CZ27403505.

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17 Mgr. Jitku Synkovou k podpisu Smlouvy o připojení k Distribuční soustavě , po schválení kompetentními osobami

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky
  na vědomí
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  na vědomí

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF