Městská část Praha 17

39. jednání Rady městské části

ze dne 05.02.2020

Usnesení

Us RMČ 000044/2020

"Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích" studie - změna funkčního a dispozičního řešení 2019

Rada městské části

1. projednala

"Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích" studie - změna funkčního a dispozičního řešení 2019 zpracovanou firmou ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.

2. schvaluje

"Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích" studii - změna funkčního a dispozičního řešení 2019 zpracovanou firmou ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.

4. ukládá

OÚRI, aby odsouhlasená studie byla podkladem pro zapracování změn do původní PD

Zodpovídá:  Ing. Alois Podaný, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF