Městská část Praha 17

8. jednání Rady městské části

ze dne 13.02.2019

Usnesení

Us RMČ 000043/2019

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Právní informační systém“

Rada městské části

1. se seznámila

s důvodovou zprávou a hodnocením nabídek pro výběr nejvhodnějšího dodavatele veřejné zakázky „Právní informační systém“, která byla vypsána na základě usnesení Us RMČ 000469/2018 ze dne 19. 12. 2018,

2. schvaluje

přijetí nabídky uchazeče ATLAS consulting spol. s r.o., IČO: 46578706, s celkovou nabídkovou cenou 30 000,00 Kč bez DPH, 36 300,00 Kč s DPH ročně,

3. souhlasí

s vypovězením smlouvy č. SM0800000035 se stávájícím poskytovatelem právního informačního systému, firmou Wolters Kluwer ČR, a. s., v návaznosti na uzavření smlouvy s vybraným uchazečem,

4. ukládá

OINF zabezpečit patřičné úkony,

Zodpovídá:  Jakub Hradil, Odborný pracovník Termín: 15.03.2019
5. zmocňuje

starostku Mgr. Jitku Synkovou k podpisu smlouvy s firmou ATLAS consulting spol. s r.o.,

6. zmocňuje

starostku Mgr. Jitku Synkovou k podpisu výpovědi smlouvy se stávájícím poskytovatelem právního informačního systému, firmou Wolters Kluwer ČR, a. s.

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF