Městská část Praha 17

8. jednání Rady městské části

ze dne 13.02.2019

Usnesení

Us RMČ 000039/2019

Žádost CSZS o schválení přijetí sponzorských darů, darovaných CSZS.

Rada městské části

1. projednala

žádost CSZS o schválení přijetí sponzorských darů, darovaných CSZS.

2. schvaluje

žádost CSZS o přijetí sponzorských darů, darovaných CSZS.

3. ukládá

vedoucí OSV informovat žadatele - CSZS o výsledku jednání.

Zodpovídá:  Bc. Jana Císařová, Vedoucí odboru sociálních věcí

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF