Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.58
ze dne 13.06.2011

ke zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Personální, procesní a organizační audit Obchodní společnosti OPTIMIS, spol. s r. o.“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh na zrušení a nové vypsání veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na „Personální, procesní a organizační audit Obchodní společnosti OPTIMIS, spol. s r. o.“

II. RUŠÍ
veřejnou zakázku „Personální, procesní a organizační audit Obchodní společnosti OPTIMIS, spol. s r. o.“ z důvodu nedostatečného počtu uchazečů.

III. SOUHLASÍ
s novým vypsáním veřejné zakázky „Personální, procesní a organizační audit Obchodní společnosti OPTIMIS, spol. s r. o.“

IV. UKLÁDÁ
kanceláři starostky a právníkovi úřadu zajistit vše potřebné, starostce podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF