Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 27.1
ze dne 09.11.2011

ke zprávě o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2011

Rada MČ

I. SCHVALUJE
Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2011

II. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. - III. čtvrtletí 2011 k informaci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 14. 12. 2011

Tisk Export článku do PDF