Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.5
ze dne 27.04.2011

ke Zprávě o činnosti odd. kontroly a pojištění kanceláře tajemníka za období 2009 - 2010

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
stručnou informaci o činnosti odd. kontroly a pojištění, kanceláře tajemníka za období 2009 - 2010.

Tisk Export článku do PDF