Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 2.4
ze dne 29.11.2010

ke zprávě o čerpání dotace z rozpočtu městské části Praha 17 Společenstvím vlastníků pro dům Vondroušova 1167 - 1169 na úhradu části nákladů spojených se zateplením domu a výměnou oken

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s předloženou zprávou Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1167 - 1169 se sídlem Vondroušova 1168, Praha 6 o čerpání dotace na úhradu části nákladů spojených se zateplením domu a výměnou oken, která byla poskytnuta z rozpočtu městské části v roce 2009 a 2010 v souladu se Zásadami pro poskytování dotace z rozpočtu městské části Praha 17 na úhradu nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken.

Tisk Export článku do PDF