Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 74.22
ze dne 14.10.2009

ke zpětvzetí žaloby na přivolení k výpovědi z nájmu bytu o vel. 2+k.k. v 5. podlaží domu čp. 1098, Žufanova ul. Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh OSOM na zpětvzetí žaloby na přivolení k výpovědi z nájmu bytu o vel. 2+k.k. v 5. podlaží domu čp. 1098, Žufanova ul. Praha 6 - Řepy

II. SCHVALUJE
zpětvzetí žaloby na přivolení k výpovědi z nájmu bytu o vel. 2+k.k. v 5. podlaží domu čp. 1098 v Žufanově ulici, Praha 6 – Řepy za podmínky, že se pan XY zaváže uhradit náklady soudního řízení

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM seznámit právního zástupce se stanoviskem rady

Tisk Export článku do PDF