Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.28
ze dne 29.06.2011

ke změně názvu železniční stanice Praha - Zličín na Praha – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
další postup ve věci řízení o změně názvu železniční stanice Praha - Zličín na Praha – Řepy.

II. NESOUHLASÍ
s návrhem MČ Praha - Zličín, předloženým na jednání zástupců obou MČ, konaném dne 6. 6. 2011 a to s kompromisním názvem železniční stanice Praha – Zličín - Řepy.

III. TRVÁ
na svém požadavku na změnu názvu železniční stanice Praha - Zličín na Praha – Řepy

IV. UKLÁDÁ
místostarostovi M. Markovi a právníkovi úřadu zajistit zpracování a zaslání podání Drážnímu úřadu, ve smyslu bodu III. usnesení a to ve lhůtě Drážním úřadem stanovené, tj. nejpozději do 30. 7. 2011

Tisk Export článku do PDF