Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 61.12
ze dne 09.01.2013

ke změnám rozpočtu k 31. 12. 2012 – DODATEK

Rada MČ

I. SCHVALUJE
rozpočtová opatření č. 88 - 95
   
II. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Změny rozpočtu k 31. 12. 2012 – DODATEK k informaci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 27. 2. 2013

Tisk Export článku do PDF