Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 75.4
ze dne 26.10.2009

ke změnám rozpočtu k 31. 10. 2009

Rada MČ

I. SCHVALUJE
rozpočtová opatření č. 105-120

II. UKLÁDÁ
Mgr. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Změny rozpočtu k 31. 10. 2009 ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 4. 11. 2009

Tisk Export článku do PDF