Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 1.28
ze dne 18.11.2010

ke stavební úpravě - zádveří bytu, Makovského 1227

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, nájemce bytu v Makovského 1227, Praha – Řepy, o připojení části domovní chodby k bytu, za účelem vybudování zádveří a přičlenění části společného prostoru domu k bytové jednotce  

II. SCHVALUJE
žádost paní XY o připojení části domovní chodby k bytu, za účelem vybudování zádveří a přičlenění společného prostoru domu k bytové jednotce v Makovského 1227 (na náklady žadatele) s podmínkou, že stavební úpravy budou dokončeny do zahájení privatizace objektu (do zadání vypracování prohlášení vlastníka)

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM seznámit žadatele se stanoviskem Rady městské části.

Tisk Export článku do PDF